اسپری درایر و پوشش گرانول

 A یک اسپری درایر همانطور که از نام آن پیداست، وسیله ای است توسط اسپری عمل خشک کردن را انجام می دهد. در واقع در اتاقک یک اسپری درایر دوغاب اتمیزه (اسپری) شده با جریان گاز داغ برخورد می کند و در تنیجه ی تبخیر آب، پودری کاملا خشک با سیالیت بالا و اندازه متوسط کنترل شده ی دانه تولید می شود. فرایند اسپری درایینگ شامل اجزاء کلیدی زیر است:
  • مرحله اتمیزه کردن دوغاب
  • یک تولید کننده یا یک منبع هوای داغ
  • اتاقک مخلوط شدن هوای داغ و دوغاب اتمیزه شده با زمان توقف کافی و مسیر عبور مناسب قطرات دوغاب برای انتقال بهینه گرما و ماده
  • تجهیزات بازیابی ذرات جامد جا مانده در گاز های خروجی
  • دستگاه هوادهی برای عبور دادن جریان هوای داغ از میان قطرات دوغاب
ویژگی منحصر به فرد اسپری درایر نسبت سطح به حجم بالای دوغاب به دلیل اتمیزه شدن است. در واقع اساس کار اسپری درایر هم همین است.