جدایش-جدایش رنگی

 این مرحله در واقع فرایند جداسازی ذرات جامد به دو یا چند محصول با ابعاد متفاوت است که می تواند به شکل خشک و یا تر انجام شود. نه سنگ شکن ها و نه آسیا ها در عمل کاهش ابعاد دقیق نبوده و ذرات با ابعاد بسیار متفاوت تولید می کنند. در فرآوری معدنی دو فرایند الک کردن و دسته بندی کردن مهم ترین ها هستند. تجهیزات جداسازی شامل مخازن فلوتاسیون، تیکنر ها، سپریتور ها، هیدروسیکلون ها، اِیر سیکلون ها، اسکرابر ها، آهنربا های استوانه ای، فیلترپرس ها، سرند ها و اِیرکلاسیفایر ها می شوند.