سرند کردن

 الک کردن معمولا مخصوص دانه های نسبتا درشت است و با ریزتر شدن دانه ها بازده این فرایند کاهش می یابد. الک کردن معمولا محدود به موادی با ابعاد بزرگتر از 250 میکرون است. ابعاد ریزتر راهی مرحله دسته بندی می شوند.