انرژی های تجدید پذیر

 زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تجدیدپذیر نیستند، یعنی منابعی محدود دارند که تدریجا به پایان می رسد یا بسیار گران قیمت اند و یا بازیافتشان برای محیط زیست بسیار مضر است. در مقابل، انواع متعدد منابع انرژی های تجدید پذیر (مثل باد و انرژی خورشیدی) دائما قابل بازیابی بوده و هرگز تمام نمی شوند. بیشتر انرژی های تجدیدپذیر مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید سرچشمه می گیرند. نور خورشید می تواند برای گرمایش یا روشنایی خانه ها دیگر ساختمان ها ، تولید برق، برای تولید آب گرم، کولر های خورشیدی و کاربرد های متنوع صنعتی و تجاری مورد است. برق تولید شده از انرژی خورشیدی را می توان در راه اندازی بال میل ها، آسیا ها، سنگ شکن ها و دیگر دستگاه های بزرگ صنعت فرآوری معدنی به کاربرد. با توجه به هزینه ی بالای برق، ایجاد یک بخش تولید برق از منبه بی پایان و رایگان انرژی خورشیدی کاملا اقتصادی است.