مخازن لیچینگ و ذخیره

 فرایند لیچینگ در مخزن یا همان لیچینگ در رآکتور در واقع حل کردن کانی های موجود در سنگ معدن یا کنسانتره در داخل یک مخزن با طراحی خاص است. این روش یکی از روشهای لیچینگ محسوب می شود. در این فرایند سنگ معدن یا کنسانتره به شکل دوغاب یا پالپ به داخل مخزن لیچینگ تغذیه و با یک ماده ی حلال مخلوط می شوند. زمان فرایند لیچینگ از چند ساعت تا چند روز متفاوت است. لیچینگ در مخزن می تواند به صورت عملیات بچ و موقت باشد ولی معمولا آن را به شکل مداوم طراحی می کنند. این فرایند داخل یک ردیف از مخازن انجام می شود.
تانک های ذخیره تحت فشارهای بسیار کم کار می کنند که این ویژگی آنها را از مخازن تحت فشار جدا می سازد. مخازن ذخیره اغلب استوانه ای شکل بوده و با قاعده ی صاف به صورت عمودی روی زمین قرار می گیرند. معمولا تغییرات و تنظیمات محیطی زیادی مثل سیال داخل مخزن در طراحی و کارکرد مخازن ذخیره تاثیر دارند. این مخازن دارای دو نوع روی زمین و زیر زمین هستند که ویژگی ها و کارکرد های متفاوتی دارند.