آسیا کردن

 در این مرحله از فرایند، مواد شکسته و خرد شده را می توان ریزتر کرد. این کار در میل های استوانه ای که دارای مخزنی استوانه ای که با نسبت طول به قطر متغیر روی محوری افقی سوار شده و درون آن مقداری اجزاء خرد کننده مثل سنگ های چخماق یا گلوله های آهنی یا فولادی برای آسیا کردن بهتر می ریزند. بر همین اساس میل ها به دو نوع خود به خودی و نیمه خود به خودی تقسیم می شوند. نوع خود به خودی دارای اجزاء خرد کننده نبوده و در عوض تکه های سخت تر خود و تکه های کوچک تر از خود را آسیا می کنند. در حالی که در نوع نیمه خود به خودی حدود 5 تا 10 درصد از اجزاء خرد کننده استفاده می شود. میل ها به سه دسته بال میل ها، ساگ میل ها و راد میل ها طبقه بندی می شوند.